Retourneren

12. Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn.)

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag

  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u in het kader van een uniforme bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform worden of worden geleverd;
  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, Košice 040 01, Slovakia. E-mailadres: info@inspio.nl) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Mail) van uw beslissing om u uit dit contract terug te trekken. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.