Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de contracten die u met ons als leverancier (INSPIO s.r.o.) via de website www.inspio.nl sluit. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van uw eigen voorwaarden in strijd.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn zelfstandige professionele of commerciële activiteit uitoefent.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan vermeld.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De goederen die bedoeld zijn om te kopen, worden in de „winkelwagen“ geplaatst. Met de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u de „winkelwagen“ oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina „Afrekenen“ en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de besteloverzichtspagina.
Als u een direct betalingssysteem (bijvoorbeeld iDEAL, Stripe, PayPal ) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of u wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant betalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betalingssysteem, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte wordt u teruggeleid naar de besteloverzichtspagina in onze online shop.
Voordat u de bestelling plaatst, heeft u hier de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de „terug“ -functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
Door het plaatsen van de bestelling via de knop “bestellen met betalingsverplichting” verklaart u zich juridisch bindend met het aanbod te aanvaarden, waarmee het contract tot stand komt.

(4) Uw vragen om een offerte op te stellen zijn niet bindend voor u. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. Per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er dus voor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch verzekerd is en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) U bezorgt ons uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract de juiste informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor de individuele vormgeving van de goederen via het online bestelsysteem of per e-mail. Onze mogelijke specificaties over bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens over te dragen waarvan de inhoud de rechten van derden schendt (in het bijzonder auteursrechten, naamgevingsrechten, handelsmerkrechten) of bestaande wetten schendt. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden die in deze context worden ingediend. Dit geldt ook voor de kosten van juridische vertegenwoordiging die hierbij nodig zijn.

(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op juistheid en aanvaarden in dit opzicht geen aansprakelijkheid voor fouten.

§ 4 Bijzondere afspraken over de aangeboden betalingswijzen

Hoe kunt u betalen?

(1)STRIPE – Online betaling met creditcard (VISA, MasterCard, Maestro)

(2)Betalen via PayPal

(3)Stripe – online met iDEAL iDEAL_SVG of KAART

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij aflevering op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade te controleren en ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 7 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover daarmee de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relaties met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, op voorwaarde dat u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of als uw woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank in een andere juridische plaats van jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

INSPIO s.r.o.
Pod Furčou 7
040 01 Košice
Slowakije
Zakelijke ID: 51869535
BTW-nummer: SK2120814740
E-mail: info@inspio.nl

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctie-opties worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen „Sluiting van het contract“ in onze algemene voorwaarden (deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3. Voor offerteaanvragen buiten het online-winkelwagentjessysteem ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in het respectieve aanbod.

5. Prijzen en betalingswijzen

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk weergegeven tijdens het bestelproces en bedragen 5€.

5.3. Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen we extra kosten maken waarvoor we niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldtransactiekosten (overdrachts- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.

5.4. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.

5.5. De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

5.6. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsaanvragen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte artikel tijdens verzending alleen op u wordt overgedragen wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of niet verzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf heeft laten uitvoeren dat niet door de ondernemer is genoemd of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de „Garantie“ -bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht en voortdurend worden gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn.)

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag

 • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u in het kader van een uniforme bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform worden of worden geleverd;
 • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte brengen (INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia. E-mailadres: info@inspio.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Mail) van uw beslissing om u uit dit contract terug te trekken. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Redenen voor uitsluiting of vervallen

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
 • voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Modelformulier voor herroeping


Algemene Voorwaarden

INSPIO s.r.o.
Klincová 35
82108 Bratislava-Ružinov
Slovenská Republika
IČO: 51869535
DIČ: 2120814740
IČ DPH: SK2120814740

Overal waar INSPIO.nl als handelsnaam wordt gebruikt, kan INSPIO als geregistreerde naam gelezen worden.

01 Onderwerp van de Overeenkomst
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de verkoop en verzending van alle goederen die de koper heeft besteld met behulp van www.inspio.nl.

02 Exclusiviteit van onze Algemene Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn exclusief. Wij erkennen geen tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de gebruikers, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord zijn gegaan.

03 Gevolgen van de Overeenkomst
3.1 U kunt producten kiezen uit onze online winkel en deze toevoegen aan uw winkelwagen en deze bij ons bestellen met een betaalverplichting. Een betaalverplichting accepteert u als u onze algemene voorwaarden accepteert en geklikt heeft op de knop ‚Nu kopen‘. U kunt uw leveringsadres en overige gegevens op elk gewenst moment bekijken en veranderen tijdens uw bestelling.

3.2 U plaatst uw bestelling via onze website of via e-mail zodat u een bevestiging van uw bestelling per mail ontvangt. De overeenkomst tussen u en ons is nog niet in werking getreden direct na uw bestelling, en ook niet direct na de ontvangstbevestiging, maar alleen door de aanvaarding van uw bestelling door ons. De aanvaarding van uw bestelling ontvangt u niet later dan binnen 7 dagen per e-mail door onze acceptatie uw bestelde goederen te leveren.

3.3 Uw bestelling plaatst u in onze online shop of als volgt:
Per e-mail via info@inspio.nl
Wij accepteren geen telefonische bestellingen omdat wij alleen bestellingen op papier accepteren zodat zowel de klant als wijzelf dit te allen tijde kunnen controleren.

3.4 Als u een bestelling plaatst via onze homepage www.inspio.nl, ontvangt u een bevestiging via e-mail (bevestiging van ontvangst). De overeenkomst tussen de verkoper en de koper komt niet tot stand door de bestelling van de koper of de bevestiging van de verkoper, maar door de aanvaarding van de bestelling door de verkoper.

3.5 Nadat de bestelling door ons ontvangen en geaccepteerd is, is het niet meer mogelijk om wijzigingen in de bestelling (maat, kleur, adres, of welke wijziging dan ook) door te geven. We hebben een volledig geautomatiseerd order en productieproces, waardoor het niet mogelijk is wijzigingen in uw order door te geven. Financiële gevolgen voor het doorgeven van verkeerde informatie (bijvoorbeeld: Bezorgadres) komen volledig ten laste van de klant.

04 Verzending
Levering vindt plaats na de bevestiging van de ontvangst en na de verwerking van de bestelling. Wij streven ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken en de bestelde goederen te leveren op de snelst mogelijke manier. Als we niet kunnen leveren volgens schema, zullen wij u hierover zo snel mogelijk berichten. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling in delen te leveren, tenzij dit onredelijk is voor de koper om dit te accepteren. Mocht uw bestelling niet kunnen worden bezorgd op een door u foutief opgegeven adres waarna uw bestelling naar ons wordt geretourneerd, zijn wij genoodzaakt de kosten aan u door te berekenen om uw bestelling opnieuw aan u te kunnen verzenden. De kosten hiervoor bedragen tweemaal de verzendkosten van uw bestelling. Een fout in adressering gemaakt door INSPIO komt uiteraard voor onze eigen rekening.

Pakket is zoek na levering op afhaalpunt: Helaas is het momenteel niet mogelijk uw bestelling te laten bezorgen op een afhaalpunt. U kunt niet op eigen initiatief een adres van een afhaallocatie invullen, we bieden deze optie niet. Als u een afhaallocatie invult bij het leveradres, dan is dit op eigen risico en de kans bestaat dat het pakket zoek raakt. In dat geval zijn de kosten voor eventueel opnieuw versturen voor uw eigen rekening.

05 Voorwaarden van Eigendomsrechten en Auteursrechten
Wij behouden het recht van eigendom van het bestelde product, evenals van alle andere artikelen van dezelfde order, totdat de klant heeft voldaan aan alle eisen en vorderingen die voortvloeien uit zijn zakelijke relatie met ons. De auteursrechthebbende van de ontwerpen van onze producten is INSPIO of andere derde partijen. Elke reproductie, te bewerken of ander gebruik van de ontwerpen voor commerciële doeleinden is in strijd met het auteursrecht en is verboden. Als u uw eigen ontwerp levert voor de productie van een muursticker dient u ervoor te zorgen dat u bevoegd bent om dat te doen. U moet garanderen dat de afbeeldingen t.b.v. de muursticker of wanddecoratie door u gebruikt mogen worden en dat de muursticker of wanddecoratie die wij met uw afbeeldingen zullen produceren voor prive-gebruik zal worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om de productie af te wijzen wanneer de afbeelding illegaal geproduceerd is of als er een reden is om te vermoeden dat de productie de rechten van derden zou kunnen schaden. In geval van overtreding van de wetten op het auteursrecht of andere industriële eigendomsrechten van derde partijen samenhangend met het gebruik van een koper, zal de koper de verkoper vrijwaren van alle claims die de oorspronkelijke eigenaar eventueel zal handhaven.

06 Betaling en Verzendkosten
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De koopprijs is verschuldigd voor de levering, tenzij er een aanbetaling is overeengekomen. Verzendkosten worden apart aangegeven voordat u uw bestelling definitief plaatst. Verzendkosten vanaf € 0. Zie hiervoor ook de verzendkosten zoals deze bij de artikelen genoemd zijn, alsmede onze verzendkosten onder het kopje „verzenden“. Check onze pagina betreffende instructies rondom retourneren voordat u iets retourneert, deze kunt u vinden onderaan elke pagina.

07 Verrekeningen
Het recht van retentie of verrekeningen van terugvorderingen is alleen mogelijk indien deze tegenvorderingen zijn verklaard of erkend door ons. De koper kan slechts aanspraak maken op een recht van retentie op vorderingen die voortvloeien uit dezelfde bestelling.

08 Vertraging
Indien de koper niet betaalt, zal een vertragingsrente van 5% worden geheven voor de openstaande betaling (als de klant een ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon of de publieke sector betreft wordt 8% vertragingsrente geheven) boven de betreffende basisrente. De contractuele partner heeft het recht om te bewijzen dat wij minder schade of geen schade zouden hebben ondervonden.

09 Garantie en Aansprakelijkheid
De garantie is onderworpen aan wettelijke voorschriften, behoudens voor zover hier onderstaand is beschreven. De afbeeldingen van onze producten op het internet kan de kwaliteit, maat of kleur niet exact weergeven zoals het origineel. Met natuurlijke materialen, kunnen kleine variaties in structuur en kleur optreden. Wij leveren dan ook uitdrukkelijk de goederen van dezelfde soort en kwaliteit. De garantieperiode van 1 jaar geldt vanaf de leverdatum. Als er een defect optreedt binnen de wettelijke garantieperiode, behouden wij het recht om het item ofwel te vervangen door een van dezelfde waarde of de defect te herstellend. Indien vervanging niet mogelijk is of de vervangende levering tweemaal defect is, heeft de klant het recht, wat overeenkomt met wettelijke eisen, hetzij de overeenkomst te ontbinden of te vragen om een redelijke verlaging van de aankoopprijs. Verdere eisen blijven onaangetast. Wij zijn slechts aansprakelijk voor materiële schade van die aard, dat deze niet is gemaakt door opzettelijke en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke vereisten. In het geval van een kleine nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor de financiële schade of schade aan eigendommen alleen wanneer essentiële plichten (kardinale plichten) van de overeenkomst zijn geschonden. De aansprakelijkheid is beperkt tot de reguliere, typisch voorzienbare gevallen van schade. De aansprakelijkheid voor (gevolg) schade niet gedekt door deze overeenkomst wordt uitgesloten. Voor zover onze aansprakelijkheid wordt uitgesloten of wordt beperkt, is dit ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van onze agenten of andere personen die met INSPIO geassocieerd worden.

10 Kortingsbonnen en kortingscodes
Kortingsbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. In geval van annulering van een bestelling betaald met een kortingsbon, heeft de koper geen recht op contanten retour.

Kortingscodes kunnen alleen op het moment van bestellen gebruikt worden. Het is niet mogelijk om achteraf op uw order de kortingen toe te passen. Ons betaal en productieproces verloopt volledig automatisch, hierdoor is het niet mogelijk om achteraf wijzigingen in uw order of betaling aan te brengen. Aangezien uw order wel meteen in productie genomen wordt, worden er door ons al direct kosten gemaakt om uw order te produceren. Het vergeten van het inwisselen van een kortingscode is derhalve geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

11 Slotbepalingen
Bij het accepteren van deze bepalingen, geeft u tevens aan op de hoogte te zijn van onze retourvoorwaarden en procedures. Deze zijn op onze service pagina's te vinden, onze service pagina's kunt u helemaal onderaan op elke pagina op de site vinden.

Bij het accepteren van deze bepalingen, geeft u tevens aan op de hoogte te zijn van onze instructies welke het juiste gebruik van onze artikelen weergeven. Deze instructies en video's zijn op onze service pagina's te vinden, onze service pagina's kunt u helemaal onderaan op elke pagina op de site vinden.

Bij het accepteren van deze bepalingen, geeft u tevens aan op de hoogte te zijn van ons privacy statement. Deze is op onze service pagina's te vinden, onze service pagina's kunt u helemaal onderaan op elke pagina op de site vinden.

Indien de koper een bedrijf of rechtspersoon van publiek recht vertegenwoordigt, de plaats van jurisdictie met betrekking tot alle geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst is Slowakije. Indien een of meer van de bepalingen van de GTC ineffectief zijn, zal het niet leiden tot de ineffectiviteit van het hele contract. De bepaling ongeldig verklaard wordt vervangen door de relevante wettelijke bepaling.

12. Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn.)

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag

 • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u in het kader van een uniforme bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform worden of worden geleverd;
 • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia. E-mailadres: info@inspio.nl) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Mail) van uw beslissing om u uit dit contract terug te trekken. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.